Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ACTION AGAINST ALLERGY
http:/www.actionagainstallergy.co.uk

ASTHMA & ALLERGY FOUNDATION OF AMERICA (AAFA)
http:/www.aafa.org

NATIONAL ECZEMA SOCIETY
http:/www.eczema.org

ANAPHYLAXIS CAMPAIGN
http:/www.anaphylaxis.org.uk

FOOD ALLERGY AND ANAPHYLAXIS NETWORK (USA)
http:/www.foodallergy .org
http:/www.allergicchild.com
http:/www.milk.org
http:/www.allergies.about.com

FOOD ALLERGY INITIATIVE (USA)
http:/www.foodallergyinitiative.org

MEDIC ALERT
http:/www.medicalert.org

ΕΝΩΣΕΙΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology
www.jcaai.org

American Academy of Allergy, Asthma and Immunology
www.aaaai.org

American College of Allergy, Asthma and Immunology
Allergy.mcg.edu

European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)
www.eaaci.org/welcome.html

World Allergy Organization
www.iaaci.org

Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
www.mednet.gr/allergy/eeaka.htm

EUROPEAN FEDERATION OF ASTHMA AND ALLERGY ASSOCIATIONS
http:/www.efanet.org

GENERAL PRACTICE AIRWAYS GROUP (UK)
http:/www.gpiag-asthma.org

ΑΕΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

European Pollen Information (EPI)
www.cat.at/pollen

Euroanalysis Pollen Network
www.euroanalysis.gr

National Pollen Research Unit
Pollenuk.worc.ac.uk

Burkard Pollen Traps
www.burkard.co.uk

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
Famous asthmatics
Members.tripod.com/~limnos/index-2.html

Food allergy network
www.foodallergy.org

Medscape Respiratory Care
www.respiratorycary.medscape.com

Αλλεργιολογική Ενημέρωση
http:/www.iatronet.gr/HTML/asth_allerg_enimerosi.html

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Asthma & Asthma Network - Mothers of Asthmatics
www.aanma.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου